ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα, 16/02/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ. Πρωτ. 9550 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 20/02/2018 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα, 25/01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ. 4601 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Δευτέρα 29/01/2018 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Καλλιθέα, 23/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ. 64243 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Παρασκευή 24/11/2017 και ώρα 10:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Καλλιθέα, 06/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αρ. Πρωτ. 53478 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Πέμπτη 12/10/2017 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Καλλιθέα, 22/09/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                 Αρ. Πρωτ. 50141 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 09η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), τη Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Καλλιθέα, 21/07/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                      Αρ. Πρωτ.  39481 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 08η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), τη Τρίτη 25/07/2017 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 07η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 16/05/2017 και […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), τη Τρίτη 16/05/2017 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                  Καλλιθέα, 21/04/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 06η/2017                                  Αρ. Πρωτ. 20178 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), τη Τρίτη 25/04/2017 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                  Καλλιθέα, 24/03/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 05η/2017                                  Αρ. Πρωτ. 15732 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), τη Τρίτη 28/03/2017 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 24/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 10748 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 04η/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), τη Τρίτη 28/02/2017 και ώρα 13:00