ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα, 02 /12/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 54701 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Παρασκευή 03/12/2021 από 11:00 έως 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα, 15/10/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ. 45569 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψη: Tην […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει δια ζώσης – στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης) την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 & ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα, 27/08/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ. Πρωτ. 36227 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: Την […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τη Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 & ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 16/07/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ. 30956 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λαμβάνοντας υπόψιν: Την […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 & ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Καλλιθέα, 03/11/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Αρ. Πρωτ. 48266 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 06/11/2020 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ            Καλλιθέα, 08/10/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 4η/2020                          Αρ. Πρωτ. 43732 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 13/10/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 17/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 39614 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ           Καλλιθέα, 29/05/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2020                        Αρ. Πρωτ. 21463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 10/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρωτ. 6646 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Παρασκευή 14/02/2020 και ώρα 10:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 28/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 63906 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 13:30