ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 17/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 39614 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ           Καλλιθέα, 29/05/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 2η/2020                        Αρ. Πρωτ. 21463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε την […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 29/05/2020 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 10/02/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρωτ. 6646 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Παρασκευή 14/02/2020 και ώρα 10:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 28/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 63906 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                   Καλλιθέα, 25/10/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10η/2019                               Αρ. Πρωτ. 57852 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Καλλιθέα, 02/10/2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Αρ. Πρωτ. 53650/3-10-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9η/2019 […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Δευτέρα 07/10/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                  Καλλιθέα, 21/08/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2019                                   Αρ. Πρωτ. 45943 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 28/08/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                 Καλλιθέα, 18/07/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7η/2019                            Αρ. Πρωτ. 41090/19-7-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 13:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Καλλιθέα, 07/06/2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                  Αρ. Πρωτ. 32010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα, 10/05/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ. 26421 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 5η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Τρίτη 14/05/2019 και ώρα 14:30