ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 03/01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρ.: 1054/5-1-2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ :Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ. Δ/νση […]

περισσότερααπό:Κλήρωση για ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών
Δημοσιεύτηκε στις Ανακοίνωση για τις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις Δήμου Καλλιθέας 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Καλλιθέα 03/01/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ.Πρωτ. 204 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για τις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις Δήμου Καλλιθέας 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 28/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Aριθ. Πρωτ: 70787 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) έτους 2018 και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2018, συνεχιζομένου στο 2019) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ                               Καλλιθέα: 13/11/2017 “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»                                Αρ. Πρωτ.: -6660- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ «Γιάννης Γάλλος» για την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Καλλιθέα 21/ 12 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Aριθ. Πρωτ: 70116 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017 & ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Καλλιθέα 21 / 12 / 2017 Αριθ. Πρωτ : 942 /2017 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ AΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εκτίθεται σε εκτέλεση της υπ΄ […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» (εργασία περισυλλογής και διαχείρισης (περίθαλψη και φιλοξενία) αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Καλλιθέα 11/12/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Aριθ. Πρωτ: 67787 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την Συμπλήρωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2017 Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων […]

περισσότερααπό:Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ενός εκπαιδευτικού Π.Ε. Φιλολόγου, για την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 1/12/2017 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                Αρ. Πρωτ. 66122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ με […]

περισσότερααπό:Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΠΦΟΥΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ)»

ΑΔΑ: ΨΠΦΛΟΚ11-Δ0Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καλλιθέα 27/11/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Aριθ. Πρωτ: 64747 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 108 […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοτυπικού χαρτιού»