ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα 20/06/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Aριθ. Πρωτ: 35072 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (2018-2020)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΚΑΛΛΙΘΕΑ 20-06-2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                          Α.Π. 34937 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 102 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 105 ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ […]

περισσότερααπό:Ανασύνταξη σε Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας της ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 8 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 14/06/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Aριθ. Πρωτ: 33927 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας Διακηρύσσει […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (2018)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 12/06/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ: 33574 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια – Καλοκαίρι 2018-2019» & «Β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής – έτους 2018- 2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 25/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ : 30135 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης & λιπαντικών (έτους 2018, συνεχιζόμενου στο 2019) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης των Ν.Π.Δ.Δ.»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                            Καλλιθέα 17/5/2018 NUTS EL 304                                 Αρ. Πρωτ.: 28884/21-05-2018 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                              Καλλιθέα 16/5/2018 NUTS EL 304                                         Αρ. Πρωτ.: 28322/17.5.18 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 14/05/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 24761 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «Α) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια- Καλοκαίρι 2018-2019» & «Β) Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής- έτους 2018- 2019»
Δημοσιεύτηκε στις Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   ΚΑΛΛΙΘΕΑ 03-05-2018 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                              Α.Π. 25106 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2018