ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304                Καλλιθέα 29/10/2020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                       ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47436 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα 23 /10/ 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ. Πρωτ : 46562 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τροφίμων (είδη παντοπωλείου, Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου κλπ) και Γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων χρονικής διάρκειας 24 μηνών (ενδεικτικά αναφερομένου διαστήματος έτους 2021-2022) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. ‘’ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την κάλυψη, με απόσπαση τέσσερις (4) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Ε.Α.Δ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Καλλιθέα 20/10/2020 NUTS EL 304                             Αρ. Πρωτ.: 45916 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καλλιθέα 29-09-2020 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. πρωτ. : -6246- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ – OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πτυχιούχων φυσικής αγωγής για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑγΟ 2020-2021 μέσω της Γ.Γ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 14/10/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. πρωτ.-6609- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας –κτίριο Α230), για την μίσθωση ακινήτου από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση παιδικού σταθμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 14/10/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αριθ. πρωτ.-6610- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας –κτίριο Α230), για την μίσθωση ακινήτου από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση αθλητικού κέντρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 12/10/2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. πρωτ.- 6566- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας – (κτίριο Α230), για τη μίσθωση αθλητικής εγκατάστασης από το νομικό πρόσωπο, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση τμημάτων ποδοσφαίρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 12/10/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ : 44528 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο απόρων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2020»

AΔΑ: ΩΗΜΓΩΕΚ-ΟΜ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 05/10/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρ.:44305/12-10-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 60-70 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση παραρτήματος της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας