Δημοσιεύτηκε στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002784)

Ο Δικαιούχος Φορέας «ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής» Έχοντας υπόψη: Τη με Κωδικό ΑΤΤ028 Α/Α ΟΠΣ 1754 και Αρ. Πρωτ. 4069/04.10.2016 Πρόσκληση […]

περισσότερααπό:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ5/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Νέα Δομή Αστέγων Δήμου Καλλιθέας: Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)» (Κωδικός ΟΠΣ: 5002784)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21-07-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Α.Π. 30727 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020

 AΔΑ: 60ΦΕΩΕΚ-69Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 01/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Αριθ. Πρωτ. 27888/6-7-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 […]

περισσότερααπό:Eπαναληπτικός φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-300 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Δ΄ ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 07/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ : 27952 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και ελαστικών λοιπών μηχανημάτων»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την κάλυψη, με απόσπαση δώδεκα (12) θέσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 03-07-2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αρ. Πρωτ. 27332 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων την θρησκευτικής εμποροπανήγυρης «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2020»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ οριστικός ΠΙΝΑΚΑΣ 101 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ οριστικός ΠΙΝΑΚΑΣ 102 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ οριστικός ΠΙΝΑΚΑΣ 103 ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ οριστικός ΠΙΝΑΚΑΣ 104 […]

περισσότερααπό:Αποτελέσματα της Σ.Ο.Χ. 1/2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”», για την πρόσληψη, συνολικά 26 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου

ΑΔΑ:ΩΙΤΖΩΕΚ-Ι0Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 29/06 /2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 26404 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Ταχ. […]

περισσότερααπό:Δημοσίευση περίληψης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 50-60 τ.μ, που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 29/6/2020 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ.πρωτ.: – 4232 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Δήμου Καλλιθέας, για τη «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού & των κολυμβητικών δεξαμενών»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                             Καλλιθέα 12/6/2020 NUTS EL 304                                             Αρ. Πρωτ.: 23807 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2020»