ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 15/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Aριθ. Πρωτ: 55880 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Φανερού προφορικού […]

περισσότερααπό:Φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την περισυλλογή & εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ο.τ.κ.ζ) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας

ΑΔΑ: 6ΙΩΒΩΕΚ-Θ2Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 10/10/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               Αριθ. Πρωτ. 54976 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση για την άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Καλλιθέα 03/10/2019 NUTS EL 304                                   Αρ. Πρωτ.: 53729 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ 14»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 11ης /27-09-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Αρ. Απόφασης 72/2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό […]

περισσότερααπό:Απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού Σ.Ο.Χ.1/2019 της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Καλλιθέα 25/09/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ.Πρωτ. : 52251/26-9-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της […]

περισσότερααπό:Kλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπή προσωρινής παραλαβής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καλλιθέα 26 / 09 /2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 52201 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Επαναληπτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για ″ Εργασίες συντήρησης & επισκευής (συμπεριλαμβανομένων & των αναγκαίων ανταλλακτικών) σε εξωτερικά συνεργεία των μεταφορικών μέσων, των υπερκατασκευών καθώς & των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλλιθέας & η προμήθεια αναλώσιμων μικροανταλλακτικών αυτοκινήτων για το έτος 2019 – 2020″

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα γραφεία της […]

περισσότερααπό:Προσωρινός Πίνακας κατάταξης – Πρακτικό επιλογής προσωπικού της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/19 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΧΟΡΟΥ (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ) της ΔΗ.Κ.Ε.Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 18 / 09 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ : 50683 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»
Δημοσιεύτηκε στις Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 16/09/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Αρ. Πρωτ. 50087 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2019»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 9530161 Fax : 210 9530160 […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι) της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.