ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καλλιθέα  08/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ. Πρωτ.: 55933/15-10-18 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    NUTS EL 304 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1.    Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2018». Το έργο συντίθεται από εργασίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα, 12/10/2018 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ.: 6733 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ N.Π.Δ.Δ. «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ […]

περισσότερααπό:Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλλιθέας Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή παιδικού σταθμού Σωκράτους 131»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 05 /10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ : 54033 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο […]

περισσότερααπό:Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο άπορων Δήμου Καλλιθέας για τις γιορτές των Χριστουγέννων 2018»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλλιθέα 04/10/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 53576 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 25/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αρ. Πρωτ.: 52109/26-09-18 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NUTS EL 304 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 2018». Το έργο συντίθεται από εργασίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 27/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 52354 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ο Δήμος […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Η επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή, αξιολόγηση και επιλογή των αιτήσεων που κατατέθηκαν στα γραφεία της […]

περισσότερααπό:Προσωρινό πρακτικό επιλογής προσωπικού της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ NUTS EL 304                         Καλλιθέα 11/9/2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132             Αρ. Πρωτ.: 49015/12.9.18 Π […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018», που περιλαμβάνει εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 12/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Aριθ. Πρωτ: 48788 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ο Δήμος Καλλιθέας (NUTS […]

περισσότερααπό:Διακήρυξη ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Καλλιθέα 05/09/2018 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Aριθ. Πρωτ: 47367 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ»