Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την κάλυψη, με απόσπαση πενήντα πέντε (55) θέσεων Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, […]

περισσότερααπό:Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ             Καλλιθέα : 27/08/21 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                                              Αρ. Πρωτ. : 343/21 Δ/νσης: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ     Καλλιθέα : 27/08/21 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.                                        Αρ. Πρωτ. : 344/21 Δ/νσης: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2021 της ΔΗ.Κ.Ε.Κ., για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ΩΡΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 5ΩΡΗΣ […]

περισσότερααπό:Οριστικοί πίνακες κατάταξης, μοριοδότησης & επιτυχόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 27/ 08 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ : 36130 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση, εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρου χωριστής συλλογής αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης στον χώρο του ΔΣΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 26/ 08 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ : 36085 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την «Αποκατάσταση και συντήρηση υλικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επέκταση των διαδρομών του Δήμου Καλλιθέας για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας, του περιβάλλοντος και της ιστορικότητάς του μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφόρησης, ηλεκτρονικών φάρων και επαυξημένης πραγματικότητας»

ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΚΑ 3ΩΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2021 5ΩΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2021 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ […]

περισσότερααπό:Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

AΔΑ: ΨΩ54ΩΕΚ-8Φ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 06/08/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αρ. Πρ.: 34456/10-08-2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 100-130 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας και του αρχείου των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας

AΔΑ: ΨΚΜ8ΩΕΚ-ΛΜ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα, 06/08/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρ.: 34458/10-08-2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 5.000-8.000 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων (Δ.Σ.Α.) και των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 9/8/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ.πρωτ.34378 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας