ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 12/8/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αριθ.πρωτ.: – 5832- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα:Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» για την υπηρεσία με τίτλο «Ανάθεση έργου Φύλαξης εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304                   Καλλιθέα 06/08/2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. 44174 / 6.8.2019 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 30/07/2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ: 43051 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τροφίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας & του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        ΚΑΛΛΙΘΕΑ 04-07-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                 Α.Π. 37754 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    ΚΑΛΛΙΘΕΑ 03-07-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               Α.Π. 37624 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 10 / 06 / 2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ : 32370 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 2019-2020»
Δημοσιεύτηκε στις Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΚΑΛΛΙΘΕΑ 22-05-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                         Α.Π. 28626 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 Τ.Κ.: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Καλλιθέα 20/5/2019 ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αριθ.πρωτ.: -3867 – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα […]

περισσότερααπό:O «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”» Δήμου Καλλιθέας προκηρύσσει σε νέα ημερομηνία συνοπτικό διαγωνισμό για τη «Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κολυμβητικών δεξαμενών»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 13 / 05 /2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ : 26616 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Υπηρεσία : Διοικητική Έδρα Υπηρεσίας : Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις […]

περισσότερααπό:Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»»