ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Καλλιθέα, 20/01/2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                Αρ. Πρωτ.: 2634 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου τριών (3) ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

AΔΑ: 6Γ2ΒΩΕΚ-0ΧΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Καλλιθέα, 04/01/2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ             Αρ. Πρ.: 2047/18-01-2021 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 200-210 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Καλλιθέα 08 / 01/ 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθ. Πρωτ : 790 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την δαπάνη με τίτλο «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 04 / 01 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ : 292 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304              Καλλιθέα 31/12/2020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                   ΑΡ. ΠΡΩΤ. 57086 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 29 / 12 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ : 56779 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9 ΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 29 / 12 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 56782 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)»

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ EL 304             Καλλιθέα 23/12/2020 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 56150 ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΪΜΑΖΟΓΛΟΥ […]

περισσότερααπό:Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 22 / 12 / 2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 55926 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοδεκτών κάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 21/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Aριθ. Πρωτ: 55752 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός διαγωνισμός, για την «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής ενηλίκων (εξωτερικού χώρου)»