ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 15 / 09 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ : 42234 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 12/ 09/ 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ : 41101 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ […]

περισσότερααπό:Επαναληπτικός ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ” (εργασία περισυλλογής & διαχείρισης με περίθαλψη & φιλοξενία αδέσποτων ζώων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών)»

ΑΔΑ: 6Ο70ΟΡ5Ω-Β1Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                   Καλλιθέα : 09/09/22 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Αρ. Πρτ. : 310/22 ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 3 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού

ΑΔΑ: ΨΛΞ0ΩΕΚ-ΒΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Καλλιθέα 05/09/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Αρ. […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 700-800 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του Δημοτικού Ωδείου και άλλων υπηρεσιών

ΑΔΑ: Ψ970ΩΕΚ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Καλλιθέα 05/09/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Αρ. πρωτ. 40531/08-09-2022 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-130 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση αποθήκης

ΑΔΑ: 9346ΩΕΚ-ΛΚΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          Καλλιθέα 05/09/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. πρωτ. 40530/08-09-2022 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, Καλλιθέα, […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 60-90 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση των υπηρεσιών

ΑΔΑ: 6279ΩΕΚ-Υ2Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      Καλλιθέα 05/09/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. πρωτ. 40532/08-09-2022 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Μαντζαγριωτάκη 76, […]

περισσότερααπό:Περίληψη διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου επιφανείας 120-250 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής (Γ’ ΚΑΠΗ)

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 3ΩΡΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 5ΩΡΗΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ […]

περισσότερααπό:Τελικοί πίνακες κατάταξης, μοριοδότησης, & επιτυχόντων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα 24 / 08 / 2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. Πρωτ : 38143 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την υλοποίηση του προγράμματος: «Μεταφορές μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2022»

ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΚΑ 3ΩΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ΩΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΑΜΚΑ […]

περισσότερααπό:Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & μοριοδότησης, επιτυχόντων & απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας