Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 07 / 04 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αριθ. Πρωτ : 14559 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και των Νομικών Προσώπων του Δήμου: α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”, β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 05 / 04 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αριθ. Πρωτ :14029 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & […]

περισσότερααπό:Επαναληπτικός Ανοικτός Διεθνής (Άνω των ορίων) Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια πολυμορφικού μηχανήματος έργου με παρελκόμενα»

ΑΔΑ: 6Α74ΩΕΚ-Ψ9Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα,01/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρ.: 13598 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76 Καλλιθέα 176 […]

περισσότερααπό:Περίληψη διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου επιφανείας 90-100 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού, Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα, 27/01/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ.: 4565/02.02.2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Ματζαγριωτάκη 76, […]

περισσότερααπό:Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 26/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αρ.Πρωτ.: 12975 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ:ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Μαντζαγριωτάκη 76, Τ.Κ. 176 76 ΑΡΜΟΔΙΟΣ:Ιφιγένεια Φωλίδου […]

περισσότερααπό:Κλήρωση μελών Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία για τη μελέτη με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» CPV 71320000-7

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                    Καλλιθέα 23/03/2021 NUTS EL 304                                   Αρ. Πρωτ.: 12568 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 6132) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο Δήμος Καλλιθέας […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2019»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Καλλιθέα 23 / 03 / 2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Αριθ. Πρωτ.: 12567 ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Διευκρίνιση-απάντηση σε ερώτημα για το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΑΤΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 23/03/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αρ.Πρωτ. : 12501 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του […]

περισσότερααπό:Επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) που θα μετάσχουν σε επιτροπές για την προσωρινή & οριστική παραλαβή έργων

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 11757/18-03-2021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης […]

περισσότερααπό:Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καλλιθέα 18 / 03 / 2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 11728 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ […]

περισσότερααπό:Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΑΤΑ»