ΑΠΟΦΑΣΗ 417-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 418-Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης (KAΛΗ ΤΕΧΝΗ). ΑΠΟΦΑΣΗ 419-Ορισμός […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 371-8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 372-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για Κέντρα Κοινότητας. ΑΠΟΦΑΣΗ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/09/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 349-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 350-7η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 351-Πρόσληψη […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 320-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 321-Τοποθέτηση (165) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 291-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 292-6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 293-Αντικατάσταση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 236-Χαρακτηρισμός υλικού και καταστροφής αυτού. ΑΠΟΦΑΣΗ 237-Έγκριση της με αρ. 44-2017 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών οικ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 21/06/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 197-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 198-5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 199-Αύξηση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 196-Απολογισμός – Ισολογισμός του Δήμου έτους 2013.

περισσότερααπό:Η απόφαση της 9ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 172-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης παροχής υπηρεσίας για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθ. Περιβάλλοντος. ΑΠΟΦΑΣΗ 173-Τροποποίηση της με αριθ. 150.12-04-2017 απόφασης […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 03/05/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 144-Εκλογή αντιπροσώπων του Δ.Κ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣυΔΝΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ 145-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 146-Τοποθέτηση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/04/2017