ΑΠΟΦΑΣΗ 595-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 596-Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού πλατείας Δαβάκη κατά τις εορτές Χριστουγέννων […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 562-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 563-8η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 564-Αντικατάσταση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 495-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 496-Περί έγκρισης χρονικής παράτασης σύμβασης. ΑΠΟΦΑΣΗ 497-Ορθή επανάληψη της […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/09/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 480-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 481-Απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του Δ.Κ. στον πρώην Δ.Σ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/08/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 410-6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 411-Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 412-Έγκριση της με αρ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/07/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 374-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 375-Επιχορήγηση Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλλιθέας. ΑΠΟΦΑΣΗ 376-Απαλλαγή […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 373-Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2014.

περισσότερααπό:Οι απόφαση της 10ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 290-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 291-Δαπάνες για Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ στο […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 04/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 261-Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ΑΠΟΦΑΣΗ 262-Έγκριση της με αρ. 63-2018 απόφασης του Δ.Σ. του […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 07/05/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 212-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 213-Τροποποίηση της με αρ. 136-2018 απόφασης Δ. Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ 214-Τροποποίηση Κανονισμού […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2018