15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18-11-2020 απ. 230-231

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 15ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2020

  14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 & 19-11-2020 απ. 216-229

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 18 & 19/11/2020

  12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14-10-2020 απ. 198-215

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2020

  11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-9-2020 απ. 176-197

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30/09/2020

  10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31-8-2020 απ. 143-175

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 31/08/2020

  9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-7-2020 απ. 106-142

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2020

  8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-6-2020 απ. 90-105

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2020

  7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17-6-2020 απ. 89

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2020

  6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-6-2020 απ. 77-88

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 01/06/2020

  5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15-4-2020 απ. 62-76

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 15/04/2020