20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-11-2019 απ. 373-395

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 20ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2019

  19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12-11-2019 απ. 371-372

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 19ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 370-Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλλιθέας

περισσότερααπό:Η απόφαση της 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2019

  17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-10-2019 απ. 346-369

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 345-Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Κ. στη Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Αττικής

περισσότερααπό:Η απόφαση της 16ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2019

  13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-9-2019 απ. 289-291

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 13ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 01/09/2019

  12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-7-2019 απ. 267-288

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/07/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 244-Διάθεση δημοτικών χώρων για προεκλογική προβολή  

περισσότερααπό:Η απόφαση της 10ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19/06/2019

  ΑΠΟΦΑΣΗ 243-Διάθεση δημοτικών χώρων για προεκλογική προβολή

περισσότερααπό:Η απόφαση της 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 02/05/2019

  8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-4-2019 απ. 186-242

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2019