ΑΠΟΦΑΣΗ 212-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 213-Τροποποίηση της με αρ. 136-2018 απόφασης Δ. Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ 214-Τροποποίηση Κανονισμού […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 209-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 210-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. ως ωφελούμενου στο πρόγραμμα Horizon […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 02/04/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 184-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 185-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 186-Ορισμός εκπρόσωπου του […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 131-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 132-Δικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση δίκης (Ι. Κωνσταντινίδης). ΑΠΟΦΑΣΗ 133-Υποβολή […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 99-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 100-Συμπλήρωση της με αριθ. 39-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 48-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 49-‘Eγκριση δαπανών για την εκδήλωση η οποία αφορά στο […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 07/02/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 1-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 2-1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 3-Έγκριση […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17/01/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 640-Ανατροπή δεσμευμένων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ 641-Παρατάσεις υπαρχουσών μισθώσεων ακινήτων, για το έτος 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 642-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 25ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 605-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 606-Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων για φιλοξενούμενα […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 550-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 551-Ρύθμιση κυκλοφορίας στην περιοχή πέριξ του Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ 552-Διαγραφή […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 23ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 04/12/2017