ΑΠΟΦΑΣΗ 374-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 375-Επιχορήγηση Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Καλλιθέας. ΑΠΟΦΑΣΗ 376-Απαλλαγή […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 373-Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2014.

περισσότερααπό:Οι απόφαση της 10ης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 290-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 291-Δαπάνες για Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΚΕΜ στο […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 04/06/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 261-Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι ΑΠΟΦΑΣΗ 262-Έγκριση της με αρ. 63-2018 απόφασης του Δ.Σ. του […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 07/05/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 212-4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 213-Τροποποίηση της με αρ. 136-2018 απόφασης Δ. Σ. ΑΠΟΦΑΣΗ 214-Τροποποίηση Κανονισμού […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 209-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 210-Έγκριση συμμετοχής του Δ.Κ. ως ωφελούμενου στο πρόγραμμα Horizon […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 02/04/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 184-3η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ΑΠΟΦΑΣΗ 185-Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ 186-Ορισμός εκπρόσωπου του […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 26/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 131-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα. ΑΠΟΦΑΣΗ 132-Δικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση δίκης (Ι. Κωνσταντινίδης). ΑΠΟΦΑΣΗ 133-Υποβολή […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 99-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 100-Συμπλήρωση της με αριθ. 39-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 48-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον. ΑΠΟΦΑΣΗ 49-‘Eγκριση δαπανών για την εκδήλωση η οποία αφορά στο […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 07/02/2018