ΑΠΟΦ.-143-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛ.ΜΙΣΘ.ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ.ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟΦ.-144-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛ. ΜΙΣΘ.ΑΚΙΝΗΤΟΥΓΙΑΣΤΕΓΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦ.-145-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (2) ΑΠΟΦ.-146-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦ. & ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 18ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 31/07/2018

ΑΠΟΦ.-138-ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜ. ΠΡΟΗΓ.ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ & ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ. (2) ΑΠΟΦ.-139- ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-140-ΈΓΚΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒ. ΤΟΥ Ν.Π. ΜΕ ΤΟ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/07/2018

ΑΠΟΦ.-129-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.115 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.-3Η ΜΕΡ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-130-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΟΜΗΘ.-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π._pdf ΑΠΟΦ.-131-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤ. ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡ._pdf ΑΠΟΦ.-132-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧ.ΈΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-133-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.-105- […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 16ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 16/07/2018

ΑΠΟΦ.-123-ΈΓΚΡ. ΔΙΕΝ.-ΠΡΑΓΜΑΤ.ΠΡΟΜΗΘ.-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-124-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2) ΑΠΟΦ.-125-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-126-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.ΦΥΛΑΞΗ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 10/07/2018

ΑΠΟΦ.-115-3η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-116-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-117-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ.ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-118-ΈΓΚΡ. ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΔΡ.ΚΑΤΑΒ. ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔ. ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΟΦ.-119-ΈΓΚΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦ.-120-ΈΓΚΡ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 14ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2018

ΑΠΟΦ.-96-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-97-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.1-18 ΑΠΟΦ. Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-98-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΣΜΕΥΜ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-99-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜΑΤ.ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ.& ΔΙΑΘΕΣΗ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 18/06/2018

ΑΠΟΦ.-90-ΈΓΚΡ.ΔΙΟΡΘ.ΛΕΚΤ.ΣΕ ΚΩΔ.ΠΡΟΫΠ.ΕΞ.ΤΡΕΧ.ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-91-ΈΓΚΡ. ΠΑΡΑΤ.ΣΥΜΒ.ΜΕ ΤΟ ΛΟΓ.Α΄ΤΑΞΙΣ ΚΩΝ.ΤΣΩΝΟ ΑΠΟΦ.-92-ΈΓΚΡ. ΔΑΠ. & ΚΑΤΑΒ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛ. Ι.Δ.Ο.Χ ΑΠΟΦ.-93-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.-ΠΡΑΓΜ.ΠΡΟΜ. & ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ ΑΠΟΦ.-94-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΣΥΝΤ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜ. & […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 31/05/2018

ΑΠΟΦ.-76-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-77-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-78-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝ.ΠΟΣΟΥ 303,80 ΕΥΡΩ ΑΠΟΦ.-79-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.&ΚΑΤΑΒ.ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΤ. 1914-17ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΘ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 15/05/2018

ΑΠΟΦ.-63-2η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-64-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-65-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.-ΠΡΑΓΜ.ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π ΑΠΟΦ.-66-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-67-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠ.ΤΡΕΧ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-68-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΠΡΟΜ.ΤΡΟΦ.ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 10ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 02/05/2018

ΑΠΟΦ.-49-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-50-ΈΓΚΡ.Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤ.ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ.-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤ.ΝΠΔΔ ΑΠΟΦ.-51-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦ.-52-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΑΓΜΑΤ.-ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ._pdf ΑΠΟΦ.-53-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-54-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΑΝΔΡ.ΕΠΙΔ.ΕΠΙΚ.&ΑΝΘ._pdf ΑΠΟΦ.-55-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡ.ΑΠΑΙΤ.ΠΡΟΜ.ΛΟΓΩ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2018