ΑΠΟΦ.-207-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-208-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-209-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΜΗ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΠΟΦ.-210-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΟΥ ΑΠΟ Π.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 28ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2018

ΑΠΟΦ.-205-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (2) ΑΠΟΦ.-206-ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2019 (2)

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 27ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2018

ΑΠΟΦ.-198-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-199-ΈΝΤ.ΔΑΠ.&ΚΑΤΑΒ.ΑΝΑΔΡ.2015 ΣΕ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛ._pdf ΑΠΟΦ.-200-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡ.ΔΙΕΝ.ΔΙΑΓ.& ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓ._pdf ΑΠΟΦ.-201-ΈΓΚΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡ.ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘ.ΟΡΓ.ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Π.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-202-ΈΓΚΡ.ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΥΡ.ΣΥΝ.ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗΝ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 26ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2018

ΑΠΟΦ.-190-5η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΕΧ. ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-191-ΤΡΟΠ.103-2018ΑΠΟΦ.ΔΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΑΝΑΚΟΙΝ.ΓΙΑ ΕΓΚ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ ΑΠΟΦ.-192-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-193-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓ.ΣΥΝΤ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 25ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018

ΑΠΟΦ.-177-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-178-ΤΡΟΠΟΠ. ΣΤΟΧΟΘ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 34574-5.7.2018 ΑΠΟΦ.-179-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΑΠΟΦ.-180-ΈΓΚΡ.ΠΡΟΣΧ.ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΙΕΝ. ΔΙΑΓ.2019 ΓΙΑ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 24ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2018

ΑΠΟΦ.-169-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-170-ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΑΥΤ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΠΟΦ.-171-ΣΥΓΚΡ.ΕΠΙΤΡ.ΔΙΕΝ.ΔΙΑΓΩΝ.-ΑΞΙΟΛ.ΠΡΟΣΦ.&ΕΠΙΤΡ.ΑΞΙΟΛ. ΕΝΣΤ.ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝ.-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΦ.-172-ΈΓΚΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ-ΚΑΤΑΡΤ. ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓ. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 23ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2018

ΑΠΟΦ-167-4η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-168-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ-Π.Σ.ΣΩΚΡ.131

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 22ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 11/10/2018

ΑΠΟΦ.-160-ΤΡΟΠΟΠ.ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.155-2018-ΠΡΟΣΧ.ΠΡΟΫΠΟΛ.2019 ΑΠΟΦ.-161-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 ΕΠΙΤΡ. ΔΙΕΞ. ΔΙΑΓΩΝ.ΦΥΛΑΗΣ ΕΓΚΑΤ. Ν.Π._signed ΑΠΟΦ.-162-ΚΑΤΑΡΤ. ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡ.ΔΗΜΟΠΡ.ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘ.ΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓ.ΑΘΛΗΤ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦ.-163-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΞ.ΑΘΛΗΤ.ΕΚΔ.& ΕΞΕΙΔ.ΠΙΣΤΩΣΗΣ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 21ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2018

ΑΠΟΦ.-152-ΈΓΚΡ.ΚΑΤΕΠΕΙΓ.ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦ.-153- ΈΓΚΡ.ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.-154-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΓΜΑΤ.ΠΡΟΜ.-ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-155-ΈΓΚΡ.ΠΡΟΣΧ.ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΣ-ΕΞ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟΦ.-156-ΈΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΚ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-157-ΈΓΚΡ.ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛ.ΑΠΟΔ.ΥΠΑΛ. ΙΔΟΧ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 20ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 11/09/2018

ΑΠΟΦ.-147-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΦ.-148-ΈΓΚΡ.ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤ.ΤΟΥ ΝΠΔΔ- ΑΠΟΦ.-149-ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΠΡΟΜ.ΤΡΦ. ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ & ΑΠΟΣΤ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ ΑΠΟΦ.-150-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-151-ΛΗΨΗ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2018