ΑΠΟΦ.-123- ΈΓΚΡ .ΤΑΜ.ΑΠΟΛΟΓ.ΠΙΝ.ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΦ.-124 – ΑΠΟΔ. ΕΠΙΧΟΡ. ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘ. ΛΗΞΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟΦ.-125-ΈΓΚΡ. ΔΑΠ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΑΚΤ.ΕΞΩΔ.ΣΥΜΒ.ΣΟΥΡΛΗΣ ΑΠΟΦ.-126-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 19ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2017

ΑΠΟΦ.-121-ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 (3) ΑΠΟΦ.-122-ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 2018 (3)

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 18ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 06/11/2017

ΑΠΟΦ.-113-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤ. Νο1 ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓ. ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞΑΜ ΑΠΟΦ.-114-5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-115-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΔΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ Ι.ΚΟΥΤΡΗ ΑΠΟΦ.-116-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΝ ΟΛΩ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 19/10/2017

ΑΠΟΦ.-108-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-109-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-110-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-111-ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-112-ΕΓΚΡ.ΥΠΟΒ.ΜΗΝ.ΑΝΑΦ.ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 16ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 09/10/2017

ΑΠΟΦ.-103-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-104-ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-105- ΑΝΑΤΡ. ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΣΜ.ΠΙΣΤ ΑΠΟΦ.-106-ΕΓΚΡ.ΔΙΕΞ.ΑΘΛ.ΕΚΔΗΛ.ΕΓΚΡ.ΔΑΠΑ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΠΟΦ.-107-ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 15ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28/09/2017

ΑΠΟΦ.-87-ΕΠΑΝΑΛ.ΣΥΝΟΠΤ.ΔΙΑΓΩΝ.ΣΥΝΤ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-88-ΈΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΦ.-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΠΟΦ.-89-ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.16-2017 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦ.-90-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΏΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-91-ΑΝΑΤΡ. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 13ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 18/09/2017

ΑΠΟΦ.-75-Γ΄ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΦ.-76-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠ.&ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.1.880,81JCB ΑΠΟΦ.-77- ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ. ΚΟΥΤΡΗ ΑΠΟΦ.-78-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΠΟΦ.-79-ΈΓΚΡ.ΠΡΑΚΤ.ΣΥΝΤ.ΠΡΑΣΙΝ.ΠΑΡΚ.ΑΝΑΨ ΑΠΟΦ.-80-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜΑΤ.ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΦ.-81-ΣΥΣΤΑΣΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΑΧ ΣΤΟΝ ΟΕΥ ΑΠΟΦ.-82- ΕΓΚΡ.ΕΠΑΝΕΚ.Χ.Ε. […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 11ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 25/07/2017