ΑΠΟΦ.-49-ΈΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦ.-50-ΈΓΚΡ.Ή ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤ.ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΔΙΑΓΩΝ.-ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤ.ΝΠΔΔ ΑΠΟΦ.-51-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΠΟΦ.-52-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΑΓΜΑΤ.-ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ._pdf ΑΠΟΦ.-53-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-54-ΈΓΚΡ.ΔΑΠ.& ΚΑΤΑΒ.ΑΝΔΡ.ΕΠΙΔ.ΕΠΙΚ.&ΑΝΘ._pdf ΑΠΟΦ.-55-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ.ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΡ.ΑΠΑΙΤ.ΠΡΟΜ.ΛΟΓΩ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 9ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2018

ΑΠΟΦ.-42-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΑΓΜΑΤ.ΠΡΟΜΗΘ.-ΥΠΗΡΕΣ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤ. ΤΟΥ Ν.Π._pdf ΑΠΟΦ.-43-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-44-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝ. ΠΡΟΜ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.-ΑΠΟΣΤ.ΑΙΤ.ΣΤΗΝ Ο.Ε._pdf ΑΠΟΦ.-45-ΈΓΚΡ. ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-46-ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΣΛ.ΠΤΥΧ.Φ.Α.ΙΔΟΧ-ΠΑγΟ-ΓΓΑ 2018-19 ΑΠΟΦ.-47- ΟΡΘΗ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20/03/2018

ΑΠΟΦ.-30-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ 24-2018 ΑΠΟΦ.Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-31-ΈΓΚΡ. ΔΙΕΝ-ΠΡΑΓΜΑΤ. ΠΡΟΜ.-ΥΠΗΡ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤ.ΥΠΗΡ._pdf ΑΠΟΦ.-32-ΈΓΚΡ.ΠΡΩΤΟΚ. ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-33-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠ.ΤΡΕΧ.ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-34-ΒΕΒ.ΟΦΕΙΛΗΣ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 09/03/2018

ΑΠΟΦ.-21-Α΄ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ. ΤΡΕΧ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟΦ.-22-ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΡΟΣΛ.ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΑΠΟΦ.-23-ΈΓΚΡ.ΕΠΑΝΕΚΔ.ΧΡΗΜ.ΕΝΤΑΛΜ.ΧΡ.2017-ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ._pdf ΑΠΟΦ.-24-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΦ.-25-ΈΓΚΡ.ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΈΤΟΥΣ ΑΠΟΦ.-26-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 6ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2018

ΑΠΟΦ.-18-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΠΡΟΜ.-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘ. ΠΙΣΤ.ΥΓΕΙΟΝ. & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΦ.-19-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 168-2017 ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙ ΜΙΣΘ. ΑΘΛΗΤ. ΕΓΚΑΤ._pdf ΑΠΟΦ.-20-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤ.Νο2 ΕΠΙΤΡ.ΑΞΙΟΛ.ΕΝΣΤ.ΓΙΑ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 5ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20/02/2018

ΑΠΟΦ.-14-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.1-2018 ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ._pdf ΑΠΟΦ.-15-ΑΠΕΥΘ.ΑΝΑΘ.ΠΡΟΜ.ΤΡΟΦ.ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΑΠΟΦ.-16-ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟΦ.-17-ΈΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13/02/2018

ΑΠΟΦ.-9-ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο4 ΕΠΙΤΡ.ΔΙΑΓ.ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤ.Η-Μ ΕΞΟΠΛ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞ._pdf ΑΠΟΦ.-10-ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘ. ΑΝΑΘ. ΣΥΝΤ.Η-Μ ΕΞΟΠΛ.ΚΟΛΥΜΒ.ΔΕΞ._pdf ΑΠΟΦ.-11-ΈΓΚΡ.ΔΙΕΝ.ΕΘΙΜΟΤ. ΕΚΔ.ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤ.ΒΑΣΙΛ.ΜΑΖ.ΑΘΛΗΣΗ ΑΠΟΦ.-12-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2018

ΑΠΟΦ.-2-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΦ.-3-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘ. ΑΠΟΔ.ΜΟΝ. ΥΠΑΛ. Π.Σ. ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 26/01/2018

ΑΠΟΦ.-173-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-174-ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΦ.-175-ΕΞΟΥΣΙΟΔ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΑΥ ΑΠΟΦ.-176-ΠΑΡΑΤ.ΥΠΑΡΧ.ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-177-ΔΙΑΚΗΡ.ΔΗΜΟΠΡ. ΜΙΣΘ. ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟΥ

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 24ης τακτικής συνεδριάσης του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 29/12/2017