ΑΠΟΦ.-16 – 2017 – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-17 – 2017 -ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦ.-18 – 2017 -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟΦ.-19 – 2017 […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 7ης τακτικής συνεδριάσης της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/2017

ΑΠΟΦ.-11 – 2017 – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-12 – 2017 -ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦ.-13 – 2017 -ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδριάσης της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 28/02/2017

ΑΠΟΦ.-9 – 2017 – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦ.-10 – 2017 -ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΦΕΣΗ

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 3ης τακτικής συνεδριάσης της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2017

ΑΠΟΦ.-4 – 2017 -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΦ.-5 – 2017 -ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΠΟΦ.-6 – 2017 -ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦ.-7 […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδριάσης της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2017

ΑΠΟΦ.-1 – 2017 – διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών ΑΠΟΦ.-2 – 2017 – διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων συμβάσεων ΑΠΟΦ.-3 – 2017 – […]

περισσότερααπό:Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδριάσης της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 19/01/2017