ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Καλλιθέα 16/11/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ. -7346- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας webex, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 09/10/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ. -6518- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου–2ο υπόγειο), τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Καλλιθέα 18/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       Αριθ. πρωτ. -6029- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 31/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ. -5204- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’, την Τρίτη 04 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 23/07/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -4920- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 26/06/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -4183- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 25/06/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ. -4174- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 2ο υπόγειο), την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 01/06/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ. πρωτ. -3031- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 – 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 12/05/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ. -2303- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 – 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 24/04/2020 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ. -2041- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ¨ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ¨» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00 – 15:00