ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Καλλιθέα 17/06/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                Αριθ. πρωτ. -3890- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣa Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω της ηλεκτρ. πλατφόρμας kallithea.e-meeting.gr), τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 & ώρα 11:00 – 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 16/05/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-3068- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’ που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 06/05/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-2863 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 & ώρα 12:00 – 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 08/04/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ.-2348- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 04/03/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αριθ. πρωτ.-1395- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ «ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Καλλιθέα 11/02/2022 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αριθ. πρωτ.-875- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 10/02/2022 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ. -852- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 & ώρα 09:00 – 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 27/12/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αριθ. πρωτ.-7525- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 22/12/2021 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. πρωτ.-7378- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Τμήμα: Διοικητικό […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 16/12/2021 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ.-7101- ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο: Διοικητικού […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 18:00