Αρ.Πρωτ. 5 03-01-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.. […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς, λόγω της διασποράς της μετάλλαξης Όμικρον της πανδημίας του covid-19

Αρ.Πρωτ. 417 14-12-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου στις 18:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου & ώρα 18:00

Αρ.Πρωτ. 370 24-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 18:00 μ.μ.. […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου ώρα 18:00

Αρ.Πρωτ. 320 01-11-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 18:00 μ.μ.. […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου ώρα 18:00

Αρ.Πρωτ. 304 08-10-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 19:00 μ.μ.. […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου στις 19:00 μ.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη αρ.76)

Αρ.Πρωτ. 260 09-08-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 11 Αυγούστου στις 12:00 μ.μ.. […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 11 Αυγούστου στις 12:00 μ.μ.

Αρ.Πρωτ.235 12-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 15 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ.. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 15 Ιουλίου στις 12:00 μ.μ.

Αρ.Πρωτ.194 22-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 25 Ιουνίου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 25 Ιουνίου & ώρα 12:00

Αρ.Πρωτ.159 24-05-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 28 Μαΐου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 28 Μαΐου & ώρα 12:00

Αρ.Πρωτ.146 10-05-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 13 Μαΐου στις 12:00. Η […]

περισσότερααπό:Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Πέμπτη 13 Μαΐου & ώρα 12:00