Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Tρίτη 18/9/2018 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              Καλλιθέα 14/09/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23η                            Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) την Tρίτη 18/9/2018 και ώρα 14:00 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Α) Eγκριση τεχνικής έκθεσης περιγραφής και ενδεικτικού προϋπολογισμού & Β) κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

2. Ορισμος α) Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών & β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το διαγωνισμό «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»

3. Ορισμός νέας ημερομηνίας στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (2018

4. Εξέταση 1ου πρακτικου για την παροχη υπηρεσιων «Υλοποίηση Προγραμμάτων ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας 2018».

5. Εξέταση 3ο Πρακτικό Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (2018)»

6. Εξέταση 1ου και 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΛΙΣΣΟ Α& Β

7. Εξέταση 3ου πρακτικού, της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018

8. Εξέταση 2ου Πρακτικού , αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικης προσφορας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN & ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ».

9. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

10. Απόδοση Λογαριασμού και Απαλλαγή Υπόλογου

11. Απόδοση Λογαριασμού και Απαλλαγή Υπόλογου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ