Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων της Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2015»

Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 και ώρα 9:00 π.µ. θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλλιθέας δημόσια κλήρωση για τις θέσεις της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως των ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ έτους 2015 .
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα ανακοινωθούν την επομένη ημέρα από την διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καλλιθέας.
Η πληρωµή των τελών των κληρωθέντων θέσεων µπορεί να γίνει το αργότερο µέχρι την Δευτέρα 25 Μαΐου 2015.
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προσέλθουν μέχρι την προαναφερομένη προθεσμία για την πληρωμή των τελών αποκλείονται της συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη.
Η παραλαβή των αδειών µπορεί να γίνεται από τις 03-06-2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ