Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας – Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής ωφελούμενων 2018-2019

cropped-logo_finalΗ ΑμΚΕ «Δύναμη Ζωής», και ο Δήμος Καλλιθέας προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο είναι μια δομή που λειτουργεί στα πλαίσια του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας, με κωδικό ΟΠΣ 5001284». Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην οδό Ναυσικάς 5, παραπλεύρως του Δημοτικού Κέντρου Υγείας Καλλιθέας. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή η οποία απευθύνεται σε κατοίκους και δημότες του δήμου Καλλιθέας και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.
Όλοι οι ΚΑΤΟΙΚΟΙ του Δήμου Καλλιθέας μπορούν να καταθέσουν αίτηση ανεξαρτήτως πόσα και ποια από τα παρακάτω κριτήρια πληρεί.
Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ όσων θα αιτηθούν των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξαρτώνται από τα εξής:

 • Αν είναι κάτοικος Καλλιθέας
 • Αν υπάρχει κάποιο αναγραφόμενο μέλος που διαμένει με την οικογένεια με αναπηρία
 • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα
 • Το είδος της οικογένειας (πυρηνική-μονογονεϊκή)
 • Αν υπάρχουν υπερήλικες
 • Αν υπάρχουν μέλη σε κατάσταση ανεργίας
 • Αν είναι μοναχικά άτομα χωρίς εισόδημα
 • Από το πλήθος των ακινήτων που διαθέτουν τα μέλη της οικογένειας
 • Από το συνολικό τους τελευταίο ετήσιο εισόδημα (οι οικονομικές προϋποθέσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές σε συνεργασία με το τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καλλιθέας και είναι: για ένα άτομο, όριο εισοδήματος 5.000 €, για κάθε επιπλέον άτομο προστίθεται το ποσό των 1.500 € και αφαιρείται το ενοίκιο εφ’όσον υπάρχει)

* Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο στην οικογένεια.

Οι υποψήφιοι/ες, μαζί με την αίτηση, πρέπει να προσκομίσουν και τα ακόλουθα ΕΓΓΡΑΦΑ:

Για του ΜΗ δικαιούχους του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (του τελευταίου τριμήνου) και αποδεικτικό επιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων
 3. Εκκαθαριστικό Εφορίας, Φορολογική Δήλωση Ε1 και Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο, βεβαίωση από το taxis net που θα το δηλώνει. Ε2 (για όσους διαθέτουν παραπάνω από ένα ακίνητο) φορολογικού έτους 2017.
 4. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
 5. Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση Αποδοχών από εργοδότη ή Βεβαίωση Στρατολογικής Μονάδας ή Στρατιωτική Ταυτότητα
 6. Πιστοποίηση Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ (ποσοστό 67% και άνω) ή γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου για σοβαρά προβλήματα υγείας

Για τους δικαιούχους του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)

 1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (του τελευταίου τριμήνου) και αποδεικτικό επιμέλειας των παιδιών σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων
 3. Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ τελευταίου τριμήνου ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
 4. Ολόκληρη την εγκεκριμένη αίτηση του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι συνεχίζει να είναι δικαιούχος του ΚΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών υποβάλλονται στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας του Δήμου Καλλιθέας επί της οδού Ανδρομάχης 100 και ξεκινούν από Δευτέρα 8 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 από 09:00 έως και 13:00 με σειρά προτεραιότητας (εκτός από 11 και 12 Οκτωβρίου λόγω αιμοδοσίας).
Νούμερα προτεραιότητας και αιτήσεις θα δίνονται καθημερινά στις 08:30 από 8 Οκτωβρίου έως και 7 Νοεμβρίου.

Η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ γίνεται με τις εξής μονάδες μέτρησης:

 • Κάτοικος: +5 μονάδες
 • Αναπηρία: +5 μονάδες για κάθε μέλος
 • Ανήλικο τέκνο: +3 μονάδες για κάθε τέκνο
 • Εισόδημα: +5 μονάδες αν ανήκει στα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν αναρτηθεί παραπάνω. Αν έχει υπερβεί τα εισοδηματικά κριτήρια ΔΕΝ μοριοδοτείται
 • Μονογονεική οικογένεια: +10 μονάδες
 • Μοναχικοί άνω των 50 ετών και χωρίς εισόδημα: +3 μονάδες
 • Υπερήλικες: +2 μονάδες για κάθε μέλος
 • Άνεργοι: +2 μονάδες για κάθε άνεργο
 • Για κάθε ακίνητο υπάρχει αρνητική μοριοδότηση -1 μονάδας
 • Για τόκους από 0-50€ δεν υπάρχει αρνητική μοριοδότηση, για τόκους 51-100€ η μοριοδότηση είναι αρνητική μιας μονάδας και για κάθε 50€ παραπάνω αφαιρείται από μια μονάδα.

Η προσωρινή επιλογή-κατάταξη των ωφελούμενων, ύστερα από την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων, θα αναρτηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Κέντρου Υγείας Καλλιθέας.
Θα ακολουθήσει περίοδος ενστάσεων για μια εβδομάδα μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων.

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο επί της οδού Ναυσικάς 5 και στο τηλέφωνο 210-9532718 ή στις πληροφορίες του Δημοτικού Κέντρου Υγείας Καλλιθέας και στο 210-9532712.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Η Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχής ωφελούμενων 2018-2019 (σε αρχείο WORD)

 pantopoleio_ESPA