Έντυπα για την καταγραφή ζημιών πλημμυροπαθών του Δήμου Καλλιθέας

«Οι δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του συμβάντος»

1.- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

(ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ 1)

Αίτηση για την καταγραφή των ζημιών της οικοσυσκευής στο χώρο διαβίωσης, που προκλήθηκαν από πλημμύρες, διεκπεραιώνεται μέσω του Δήμου Καλλιθέας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Πρόνοιας
Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133 – Καλλιθέα – Τ.Τ. 176 74
Τηλ.: 213-21.01.231, Fax : 210-94.01.982


2.- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

(ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟ 2)

Αίτηση για την καταγραφή ζημιών σε κτίριο που επλήγη από τη φυσική καταστροφή.
Τα θέματα που αφορούν την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από πλημμύρες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Ταχ. Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43, Ταχ. Κώδ.: 114 71 Αθήνα
Τηλ.: 210-87.04.700, Fax : 210-64.40.263

«Οι δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του συμβάντος»