Αιτήματα για στέγαση αιτούντων διεθνούς προστασίας στο Κέντρο ένταξης μεταναστών

Στα πλαίσια της παραπομπής στη Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο (ΔΠΑΑ) του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αιτημάτων για στέγαση σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς προστασίας:
το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Καλλιθέας (Ελ. Βενιζέλου 156, τηλ: 2109561769) δέχεται αιτήσεις από 15/10/2018, 8.30π.μ – 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μόνο από άτομα που διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα (δελτίο αιτούντος άσυλο τύπου Α ή Β, δελτίο πρόσφυγα, δελτίο τελούντα υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας) και ζουν σε ευάλωτες οικιστικές/κοινωνικές συνθήκες.