ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Α.γ.Ο. ΤΗΣ Γ.Γ.Α.

Ο Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» ανακοινώνει σήμερα 9 Μαρτίου 2015, τους πίνακες ανά ειδικότητες με τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για τα προγράμματα Π.Α.γ.Ο. της Γ.Γ.Α., όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού (αρ. πρωτ. 331/28-1-2015).
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι αποκλειστικά δέκα (10 ημερολογιακές) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων, επομένως έως και τις 19 Μαρτίου 2015. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο γραφείο της υπηρεσίας μας στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλλιθέας.

• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ TAE KWON DO.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ TAE KWON DO
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΡΟΒΙΚΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΕΡΟΒΙΚΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗ.pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΥΘΜΙΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ