Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, της συνεδρίασης στις 17 Οκτωβρίου 2018

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας καλεί τον κύριο Σοφιανίδη να ανταποκριθεί στην κίνηση καλής θέλησης των εργαζομένων, που δήλωσαν ότι σέβονται την τιμή και την υπόληψή του και να κλείσει το θέμα ως μη γενόμενο.
Να αποσύρει την μήνυση κατά των 8 εργαζόμενων του Δήμου Καλλιθέας.
Η συνδικαλιστική δράση και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες και φυσικά απόλυτα σεβαστές στην Καλλιθέα.

Τo παρόν εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας στις 17/10/2018.