Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                Καλλιθέα 06/12/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32η                                 Αρ. πρωτ. 68220

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 13:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Εξέταση του από 04-12-2018, 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην υπηρεσία με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»

2. Εξέταση του από 04-12-2018 3ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής για τις γιορτές των Χριστουγέννων με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο άπορων Δήμου Καλλιθέας Χριστούγεννα 2018»

3. Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Πολυχρονοπούλου Αικατερίνης για το με αρ. Κ512/6-11-2018 ΧΕΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ