Οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων των υποψηφίων ΚΦΑ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑγΟ 2019 μέσω της ΓΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Καλλιθέα, 10 Ιανουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ