Ανακοίνωση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην χώρα μας τις τελευταίες ώρες

σε ετοιμότητα ο μηχανισμός του Δήμου για κάθε περίπτωση επιδείνωσης

Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν στην χώρα μας τις τελευταίες ώρες, ενημερώνουμε ότι δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα στην περιοχή του Δήμου Καλλιθέας. Στα ελάχιστα μικροπροβλήματα που υπήρξαν, ο μηχανισμός του Δήμου μας λειτούργησε αποτελεσματικά.
Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα για κάθε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών