Αιτήσεις μεταδημοτεύσεων πολιτών για τις εκλογές του Μαΐου 2019

έως 28/02/2019

Σύμφωνα με το ΠΔ 497/91, άρθρο 8 περί μεταδημοτεύσεως « ο ενήλικος ή ο έγγαμος μπορεί με αίτησή του να γίνει Δημότης σε όποιο Δήμο ή κοινότητα έχει αποκτήσει κατοικία πριν από μία διετία τουλάχιστον…»
Η προθεσμία αιτήσεων μεταδημοτεύσεων των πολιτών προκειμένου να συμμετάσχουν ως εκλογείς για τον Δήμο μας στις εκλογές του Μαΐου 2019 λήγει την 28/02/2019.

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Ταυτότητα
  3. Αποδεικτικά μόνιμης κατοικίας κατά την τελευταία διετία: Εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ. των δύο τελευταίων ετών και πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Ε1 των δύο τελευταίων ετών (αν υποβάλει δήλωση σε επαγγελματική διεύθυνση) και πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Λογαριασμούς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ) για το διάστημα της τελευταίας διετίας (5-6 λογαριασμούς) και Υπεύθυνη δήλωση.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα αναζητά η υπηρεσία αυτεπαγγέλτως.

Προσοχή:

Δεν απαιτείται η απόδειξη διετίας μονίμου κατοικίας του ενήλικου προκειμένου να αποκτήσει την αρχική του δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

  1. 213-20-70-501
  2. 213-20-70-504
  3. 213-20-70-506

και στο Δημοτολόγιο Καλλιθέας – Μαντζαγριωτάκη 62