Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων για το έτος 2019

Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
Για το έτος 2019

Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 205/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ