ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ
(Κ.Ε.Α.Τ.) Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ