Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»»

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Α. ‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ'» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Υπηρεσία : Διοικητική-Οικονομική
Έδρα Υπηρεσίας : Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Ειδικότητα : ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 104 Ειδικότητα : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ