Ανακοίνωση για την κλήρωση των θέσεων της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2019

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 & ώρα 9:00 π.µ. στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καλλιθέα 02-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          Αρ.Πρωτ. 24398
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ.: 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Email: anastasis.perameritis@kallithea.gr
ΤΗΛΕΦ.: 213 2070 362
Fax: 213 2070 361

Την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 & ώρα 9:00 π.µ. θα διενεργηθεί στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλλιθέας δημόσια κλήρωση για τις θέσεις της θρησκευτικής εμποροπανηγύρεως «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2019» η οποία θα διεξαχθεί στις 22 & 23 Ιουνίου 2019.

15% των θέσεων θα διατεθούν σε ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% , Πολύτεκνους & Τρίτεκνους.

20% των θέσεων θα διατεθούν σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών & σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη , φυτά & μεταποιημένα προϊόντα.

10% των θέσεων θα διατεθούν σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.

Οι Δημότες & οι Κάτοικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν την θέση που θα καταλάβουν, από το σύνολο των διαθέσιμων, καταβάλλοντας τα αναλογούντα τέλη από 13 μέχρι 15 Μαΐου 2019. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα συμμετάσχουν στην διαδικασία της κλήρωσης.

• Κατά την διαδικασία της κλήρωσης θα καταρτιστεί πίνακας κληρωθέντων & κληρωθέντων-επιλαχόντων ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος μετά την κλήρωση.

• Οι κληρωθέντες-δικαιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν για να πληρώσουν τις θέσεις που κληρώθηκαν από 28 μέχρι 31 Μαΐου 2019.

Στις 03 Ιουνίου 2019 οι κληρωθέντες-δικαιούχοι θα μπορούν εάν το επιθυμούν, εφόσον έχουν προκύψει παρακείμενες κενές θέσεις, να αιτηθούν την αγορά αυτών εξαντλώντας την εφαρμογή του κανόνα των 8 m το μέγιστο ή να αλλάξουν την θέση τους με βάση τα κενά που έχουν προκύψει. «Οι κενές θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων & καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.18).

• Οι κληρωθέντες-επιλαχόντες από 04 μέχρι 07 Ιουνίου 2019, θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00, «σύμφωνα με την σειρά κλήρωσης τους, αφού δηλώσουν την παρουσία τους με κατάθεση σχετικής αιτήσεως που θα χορηγείται από την Υπηρεσία, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας & καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19, εδ.1).

• Οι εκπρόθεσμοι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής καθώς & κάθε άλλος κληρωθείς-δικαιούχος ή κληρωθείς-επιλαχών στις 10 Ιουνίου 2019 θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν την επιλογή τους ως προς τις υπολειπόμενες αδιάθετες θέσεις οι οποίες θα διατίθενται σε αυτούς από τις 9:00. «Οι αζήτητες θέσεις θα διατίθενται αμέσως μετά τις 9:00 π.μ. με σειρά προτεραιότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων & καταβολής των αναλογούντων τελών, πιστοποιούμενης από την κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου σχετικού αιτήματος, επί συγκεκριμένου εντύπου που χορηγείται από την υπηρεσία» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.2).

Στις 11 Ιουνίου 2019 «θα δίνεται η δυνατότητα οι αζήτητες θέσεις να διατίθενται σε ήδη δικαιούχους παρακείμενων θέσεων υπερβαίνοντας τον κανόνα του άρθρου 5A 2 όσον αφορά το μέγιστο των χορηγούμενων m. Οι αζήτητες μέχρι τούδε θέσεις των εκκλησιαστικών ειδών θα διατίθενται σε πωλητές βιβλίων & παιχνιδιών» (απόφ. Δ.Σ. 41/16, άρθ. 5Α.19 εδ.3).

Η παραλαβή των αδειών θα γίνεται από τις 14 Ιουνίου 2019.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ