Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 ανακοίνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος»»

Φορέας : Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Υπηρεσία : Διοικητική
Έδρα Υπηρεσίας : Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας
Διάρκεια Σύμβασης : 8 ΜΗΝΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΥΠ’ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3640/13-05-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΥΠ’ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3640/13-05-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102
Ειδικότητα : ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΥΠ’ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3640/13-05-2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
Ειδικότητα : ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ