Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 14:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    Καλλιθέα 16/05/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10η                                     Αρ. πρωτ. 27816

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 14:30 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:

1. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας «Συμπλήρωση Φιλαρμονικής & λειτουργία σχολών κρουστών & πνευστών οργάνων Δήμου Καλλιθέας»

2. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης»

3. Εξέταση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων»

4. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών»

5. Εξέταση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας με τίτλο «Ανακατασκευή του αρδευτικού δικτύου και αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημοτικού Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος»

6. Εξέταση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της δαπάνης με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2019»

7. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης προγραμμάτων των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας Δήμου Καλλιθέας»

8. Έγκριση τεχνικής περιγραφής παρεχομένων υπηρεσιών, συγγραφής υποχρεώσεων και ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Υλοποίηση προγραμμάτων των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας Δήμου Καλλιθέας»

9. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Ιανουαρίου 2019

10. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Φεβρουαρίου 2019

11. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Μαρτίου 2019

12. Υποβολή μηνιαίου απολογισμού εσόδων και εξόδων Απριλίου 2019

13. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Παντελή Φώτιου για το με αρ. 333/20-02-2019 Χ.Ε.Π.

14. Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κωνσταντινίδη Δημοσθένη για το με αρ. 332/20-02-2019 Χ.Ε.Π.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ