Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 14/05/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

apofaseis_epz_14.05.2019