Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλλιθέας λειτουργεί από τις 6/9/2017 σε συνεργασία της ΑμΚΕ «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» και του Δήμου Καλλιθέας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 με τίτλο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 5001284.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Μετά την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών η Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Καλλιθέας σε συνεργασία με τη «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ», ενέταξε στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου , συνολικά 603 οικογένειες (μητρώο).
Παράλληλα εξυπηρετήθηκαν με έκτακτο πακέτο βοήθειας και οικογένειες που δεν ήταν εγγεγραμμένες ( είτε δεν γνώριζαν και δεν προσήλθαν για εγγραφή, είτε προσήλθαν μετά τη λήξη των εγγραφών) καθώς και άστεγοι.
Ο αριθμός των έκτακτων πακέτων που δόθηκαν για το μήνα Ιούλιο 2018 ανέρχεται σε 31.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Μετά την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών η Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Καλλιθέας σε συνεργασία με τη «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ», ενέταξε στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου , συνολικά 621 οικογένειες (μητρώο).
Παράλληλα εξυπηρετήθηκαν με έκτακτο πακέτο βοήθειας και οικογένειες που δεν ήταν εγγεγραμμένες ( είτε δεν γνώριζαν και δεν προσήλθαν για εγγραφή, είτε προσήλθαν μετά τη λήξη των εγγραφών) καθώς και άστεγοι.
Ο αριθμός των έκτακτων πακέτων που δόθηκαν για τους μήνες Αύγουστος-Δεκέμβριος 2018 ανέρχεται σε 158.

Ολόκληρος ο διαχειριστικός απολογισμός ΕΔΩ