Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_12.06.2019