Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Καλλιθέα 14/6/2019
Δημοτικό Συμβούλιο                     Αρ. Πρωτ. 33594

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 5η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Προέγκριση διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου περισυλλογής και εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ο.τ.κ.ζ) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του π.δ. 116/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην συμβολή των οδών Δημοσθένους & Αθηνάς 44, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον κ. Λ. Σ. του Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Αριστοτέλους 2, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Κ. Ι. του Γ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

5. Υποβολή πρακτικού Νο 2/2019 Επιτροπής κλήρωσης για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Περί έγκρισης διενέργειας εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

12. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως προμήθειας ενός μικρού πολυμορφικού αυτοκινήτου τύπου VAN και ενός μικρού ανοικτού φορτηγού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών για την προμήθεια εντύπων συμμετοχής των ωφελούμενων του Προγράμματος «Καλοκαίρι 2019-Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καλλιθέας προς εξειδίκευση πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων κατοίκων του Δήμου προς εξειδίκευση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

15. Περί έγκρισης δαπάνης της κηδείας της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ (Δημοτικής Συμβούλου εν ενεργεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

16. Έγκριση μισθώσεων τριών (3) ακινήτων επιφανείας 100-150 τ.μ., που θα χρησιμοποιηθούν για στέγαση των γραφείων των τριών (3) Κοινοτήτων του Δήμου μας, που θα προκύψουν από τις επικείμενες εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου) επί της οδού …… αρ. 104 ή 112 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού …… αρ. 20, στην Καλλιθέα, σε άπορη-άστεγη οικογένεια του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού …… αρ. 73, στην Καλλιθέα σε άπορη δημότισσα του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης