Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    ΚΑΛΛΙΘΕΑ 03-07-2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                               Α.Π. 37624
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ.: 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΙ: ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦ.: 213 20.70.362-429

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ_ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2019

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ