Έλεγχος σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 19-07-2019

(εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε κτίρια (εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου) που έχουν υποστεί ζημιές από το σεισμό της 19-07-2019 να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα 213-20.70.460 & 470 ή με email: m.koutsafti@kallithea.gr συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία της επισυναπτόμενης αίτησης η οποία μπορεί να κατατίθεται και απ΄ ευθείας στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ