Ανακοίνωση υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/ 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι) της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Υποβολή αιτήσεων από 03-09-2019 έως & 16-09-2019

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 156 Καλλιθέα 176 75 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9530161 Fax : 210 9530160
e-mail: depka@otenet.gr

ΑΔΑ:ΩΓΖΟΡ5Ω-ΑΑΨ
Καλλιθέα : 30/08/2019
Αρ. Πρτ. : 295/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ωρομίσθιοι)

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης των Σχολών Χορού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, που εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι Πίνακες & ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ

 

Για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καλλιθέας
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαδόπουλος Σάββας
Δημοτικός Σύμβουλος