Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 28/08/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_28.08.2019