Ανακοίνωση για τις αυτοψίες από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί ΦΕΚ 3474 Τεύχος Β΄/13-9-2019 για την διενέργεια αυτοψιών και την χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών από τον σεισμό της 19/7/2019.
Ο Δήμος Καλλιθέας από την ημερομηνία έκδοσης του παραπάνω ΦΕΚ δεν δέχεται νέα αιτήματα για αυτοψίες.

Ως εκ τούτου, πρέπει οι πολίτες:

  • που αναμένουν αυτοψία από αιτήματα που έγιναν στο δήμο πριν της 13/9/2019.
  • που επιθυμούν να αιτηθούν αυτοψία για τα κτήρια τους.
  • που επιθυμούν να αιτηθούν στεγαστική συνδρομή για αποκατάσταση των ζημιών.

να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία ΔΑΕΦΚ – ΚΕ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) όπως ορίζει το συγκεκριμένο ΦΕΚ.