ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε έλεγχος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους.
Παρακαλούνται όσοι από τους αιτούντες για το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν έλαβαν ειδοποίηση στο e-mail ή στο κινητό τους τηλέφωνο αναφορικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου να προσέλθουν μέχρι 30/9/2019 στην υπηρεσία που υπέβαλαν την αίτηση τους (ΚΚ ή ΚΕΜ ή Τμήμα Πρόνοιας)