Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Δευτέρα 07/10/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Καλλιθέα, 02/10/2019
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Αρ. Πρωτ. 53650/3-10-2019
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9η/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 07/10/2019 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου και 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

2. Ανάκληση αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Μαντζαγριωτάκη 52, ιδιοκτησίας του κ. Τσιρώνη Παντελεήμονα.

3. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί των οδών Ατθιδών 2 & Λ. Συγγρού, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Ευθυμίου Μαρία του Βασιλείου.

4. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Σιβιτανίδου 18, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον Τσαλίκη Γεώργιο του Χρήστου.

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

5. Εκμίσθωση χώρων στην πλατεία Δαβάκη για εγκατάσταση, λειτουργία καρουζέλ και παιδικού τραίνου κατά τον εορτασμό Χριστουγέννων 2019 στο Δήμο Καλλιθέας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ