Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 07/10/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_07.10.2019