Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του 1ου Κοινοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλλιθέα 25/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ. 57779
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                                   
Κοινοτικό Συμβούλιο 1ης Κοινότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση από την πρόεδρο επί του θέματος «Ο ρόλος των Συμβουλίων και του προέδρου στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων».

2.Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατορίου) επί της οδού Δοϊράνης 119, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου

Κυριακίδου Δέσποινα