Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 14:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                   Καλλιθέα, 25/10/2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 10η/2019                               Αρ. Πρωτ. 57852

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 01/11/2019 και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση του πιο κάτω θέματος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ήτοι:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Ανάκληση αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Μαντζαγριωτάκη 52, ιδιοκτησίας του κ. Τσιρώνη Παντελεήμονα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ