Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 01/11/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_01.11.2019