Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     Καλλιθέα 8/11/2019
Δημοτικό Συμβούλιο                     Αρ. Πρωτ. 60418

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριακόπουλος Γεώργιος