Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 22/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Αρ. Πρωτ. 62936
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «SOUARE MONΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Εισήγηση για απομάκρυνση του περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 124-126.

2. Εκ νέου διαγράμμιση των διαβάσεων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 10-12 και Ελ. Βενιζέλου 16.

3. Εκ νέου διαγράμμιση διαβάσεων στις εισόδους των σχολείων της 3ης κοινότητας: 6ο & 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.

4. Συμμετοχή του συμβουλίου στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλλιθέας για την περίοδο των Χριστουγέννων και ενημέρωση για το πρόγραμμα αυτών.

Ο Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Δεληασλανίδης Δημήτριος