Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 11/12/19 στο Τμήμα Παιδείας & Διά βίου Μάθησης, Φιλαρέτου 108 ,2ος όροφος ώρες 09.30-12.30

kallithea_ellhnikh_dhmokratia

KDVM_EWS_11.12.2019Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Καλλιθέας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλλιθέας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καλλιθέας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α. ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

 1. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη
  εξαρτήσεων, διατροφή κλπ)25
 2. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή25
 3. επεξεργασία κειμένου-Διαδίκτυο(Ι)50
 4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
 5. Εθελοντισμός και κοινωνική δράση25
 6. Βασικά Γερμανικά Α150
 7. Βασικά Αγγλικά A150
 8. Bασικά Ιταλικά Α150
 9. Ιστορία της Τέχνης25
 10. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:
Τηλ. : 210-9589635
Ταχ. Διεύθυνση: Φιλαρέτου 108
Email: sepe@kallithea.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

DIA_VIOU_LOGOS