Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 28/11/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ. Πρωτ. 63906
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11η/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 124-126, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης την Παπαδάκη Αικατερίνη του Εμμανουήλ.

2. Προέγκριση προσωρινής εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών, ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «LOLLY DAY Ε.Ε», νομίμως εκπροσωπούμενης, εντός του δημοτικού κοινόχρηστου χώρου (τμήματος της Πλατείας Δάβακη).

3. Προέγκριση προσωρινής εγκατάστασης & λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών (μίας πίστας παγοδρομίου), ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «K.K. PRODUCTIONS ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε», νομίμως εκπροσωπούμενης, εντός του χώρου του «Κέντρου Πολιτισμού- Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» επί της Λ. Συγγρού 364.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ