Πίνακας Περίληψης του θέματος της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 62936/22.11.2019 για συνεδρίαση της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που πραγματοποιήθηκε στις 26.11.2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26-11-2019