Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε στις 02/12/2019 και οι αποφάσεις που ελήφθησαν

 

apofaseis_epz_02.12.2019