Οι αποφάσεις της 8ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/04/2019

(αποφάσεις 186-242)

 

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-4-2019 απ. 186-242