Οι αποφάσεις της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/07/2019

(αποφάσεις 267-288)

 

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-7-2019 απ. 267-288