Οι αποφάσεις της 17ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 24/10/2019

(αποφάσεις 346-369)

 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24-10-2019 απ. 346-369