Οι αποφάσεις της 20ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 22/11/2019

(αποφάσεις (373-395)

 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22-11-2019 απ. 373-395