Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 & ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 06/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         Αρ. Πρωτ. 65496
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Καλλιθέας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημοτικό Κατάστημα-Μαντζαγριωτάκη 76), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 89 του Ν. 4555/2018, με θέματα:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Συζήτηση σχετικά με τη στέγαση των γραφείων της Κοινότητας του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος.

Η Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας

Κυριακίδου Δέσποινα